Nepal
गण्डकी प्रदेश

स्रष्टाको परिचय

  नाम फोन न
  फोटो
  Photo Preview
  ठेगाना
  जन्म मिति
  नागरिकता नं
  लिङ्ग्
  Male
  Female
  Other
  बाबा
  आमा
  श्रीमान/श्रीमती
  छोरा/छोरी
  विधा
  अध्ययन
  भ्रमण
  प्रकाशित सृजनाहरु
  आवद्ध संघ संस्था
  अनुभव/सेवा
  तालिम/प्रशिक्षण
  विधागत योगदान
  पुरस्कार/सम्मान
  आफ्नै बारेमा